Αναζήτηση Εξωτερικού Συνεργάτη - Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ ή ΤΕ

Αναζήτηση Εξωτερικού Συνεργάτη - Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ ή ΤΕ

ErgoProlipsis, αναζητά εξωτερικό συνεργάτη Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ ή ΤΕ, στα πλαίσια επέκτασης του δικτύου συνεργατών και δραστηριοτήτων της στην Κρήτη.

Αντικείμενο απασχόλησης:

Τεχνικός ασφαλείας, επιθεωρήσεις εγκαταστάσεων.

Απαραίτητα προσόντα:

  • Για τους άνδρες, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
  • Καλή γνώση Αγγλικών
  • Δίπλωμα οδήγησης
  • Δυνατότητα ταξιδιών