Δημοσιευθηκε σε ΦΕΚ η Εθνικη Στρατηγικη για την Υγεια & Ασφαλεια στην Εργασια (2022−2027)

Δημοσιευθηκε σε ΦΕΚ η Εθνικη Στρατηγικη για την Υγεια & Ασφαλεια στην Εργασια (2022−2027)

Δημοσιεύθηκε μόλις πρόσφατα σε ΦΕΚ, η Εθνική Στρατηγική για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία (ΥΑΕ) για την περίοδο 2022−2027, η οποία περιλαμβάνει 3 κύριους στόχους:
🎯 Την ανάπτυξη ενός λειτουργικού εθνικού συστήματος διακυβέρνησης για την ΥΑΕ
🎯 Τον εκσυγχρονισμός και βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου καθώς και των μέτρων πρόληψης με έμφαση στις νέες προκλήσεις στον κόσμο της εργασίας
🎯 Την προαγωγή της νοοτροπίας πρόληψης των κινδύνων στην εργασία.
Ενδεικτικά, οι άξονες δράσεων της Εθνικής Στρατηγικής, προβλέπουν:
✅ Δράσεις πρόληψης των ψυχοκοινωνικών κινδύνων στην εργασία (εργασιακό άγχος, βία και παρενόχληση, εκφοβισμός, εργασιακή εξουθένωση) και διετή Εκστρατεία 2023-2025 αναφορικά στο συγκεκριμένο ζήτημα.
✅ Την επικαιροποίηση της εθνικής νομοθεσίας για την ΥΑΕ, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για στήριξη των επιχειρήσεων (π.χ. αναπροσαρμογή των ειδικοτήτων που μπορούν να ασκήσουν καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας, εκσυγχρονισμός του πλαισίου παροχής υπηρεσιών ιατρικής της εργασίας, ενίσχυση της συμμετοχής των εργαζόμενων, μείωση γραφειοκρατικών επιβαρύνσεων κ.α.).
✅ Τη διαμόρφωση ολοκληρωμένου μηχανισμού αναγγελίας και καταγραφής εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών.
✅ Τον εκσυγχρονισμό της διαδικασίας διεξαγωγής των ελέγχων με την χρήση νέων τεχνολογιών και μεθόδων (tablets, checklists, εκπαίδευση επιθεωρητών κλπ),
✅ Την προώθηση της δημιουργίας ειδικού «Φορέα Ασφάλισης Επαγγελματικού Κινδύνου (επαγγελματικής νοσηρότητας)».
✅ Προγράμματα εκπαίδευσης εργοδοτών, εργαζομένων και επαγγελματιών υγείας και ασφάλειας (τεχνικών ασφαλείας, ιατρών εργασίας, κ.λπ.) με έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
✅ Υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης εκπαιδευτικών και μαθητών σε όλα τα επίπεδα Α’ βάθμιας και Β’ βάθμιας εκπαίδευσης.
✅ Εμβάθυνση της συνεργασίας με τους κοινωνικούς εταίρους και περαιτέρω αξιοποίηση του Ελληνικού Ινστιτούτου για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία (ΕΛΙΝΥΑΕ).
Μπορείτε να βρείτε το σχετικό ΦΕΚ εδώ: https://www.elinyae.gr/sites/default/files/2022-08/4359b_2022.pdf