Έλεγχος Φορητών Ηλεκτρικών Συσκευών και Προεκτάσεων (PAT)

Έλεγχος Φορητών Ηλεκτρικών Συσκευών και Προεκτάσεων (PAT)

Το έμπειρο προσωπικό της ErgoProlipsis διενεργεί ελέγχους που αφορούν στις φορητές ηλεκτρικές συσκευών και των προεκτάσεων αυτών (πολύπριζα) για την διασφάλιση της σωστής λειτουργίας τους.

Η υπηρεσία αυτή αφορά στο σύνολο των κλάδων της αγοράς (σε γραφεία έως και συνεργεία εργοταξίων) αφού εφαρμόζεται σε οποιονδήποτε φορητό εξοπλισμό ο οποίος λειτουργεί με πρίζα. Στόχος του ελέγχου φορητών ηλεκτρικών συσκευών είναι η διασφάλιση:

  • της ασφαλούς χρήσης για τον εργαζόμενο αλλά και τον εργοδότη,
  • της μείωσης πιθανότητας ατυχήματος από την χρήση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού

Η νομοθεσία δεν απαιτεί άμεσα τον έλεγχο του φορητού εξοπλισμού. Απαιτεί όμως ρητά από τον εργοδότη να διασφαλίσει ότι ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται είναι σε καλή κατάσταση και συντηρείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κατασκευαστή (ΠΔ 395/94).

Ο έλεγχος είναι εναρμονισμένος με τις οδηγίες που προβλέπονται από το Πρότυπο BS 7671 και το IET’s Code of Practice for In-service Inspection and Testing of Electrical Equipment και περιλαμβάνει: οπτικό και ηλεκτρολογικό έλεγχο με χρήση κατάλληλης συσκευής.

Το αποτέλεσμα για κάθε συσκευή/εξοπλισμό μπορεί να αποτυπωθεί είτε σε αυτοκόλλητη επισήμανση πάνω στο εκάστοτε όργανο, είτε και στην παραδοτέα τελική έκθεση (report).