Μελέτη Εργονομικής Ανάλυσης Εργασίας

Μελέτη Εργονομικής Ανάλυσης Εργασίας

Εκατομμύρια εργαζόμενοι σε ολόκληρη την Ευρώπη πάσχουν από ΜυοΣκελετικές Παθήσεις (ΜΣΠ) που σχετίζονται με την εργασία και παραμένουν το συνηθέστερο πρόβλημα υγείας. Οι ΜΣΠ είναι σωρευτικές παθήσεις, οι οποίες οφείλονται κυρίως σε:

  • χειρισμό φορτίων, ιδίως κατά τη στροφή και την κάμψη του κορμού
  • επαναλαμβανόμενες κινήσεις ή κινήσεις που απαιτούν μυϊκή δύναμή
  • επίπονες και οι στατικές στάσεις του σώματος

Η μελέτη εργονομικής ανάλυσης εργασίας γίνεται σύμφωνα με τα πρότυπα και τις μεθόδους της Εθνικής Ρυθμιστικής Αρχής της Βρετανίας για την Υγεία και Ασφάλεια σε χώρους εργασίας, Health and Safety Executive (HSE) και σύμφωνα με το Rapid Upper Limb Assessment (RULA), το οποίο είναι εργαλείο εκτίμησης για τον προσδιορισμό του κινδύνου της μυοσκελετικής καταπόνησης.

Για τις ανάγκες της μελέτης, γίνεται ενδελεχής παρατήρηση, βιντεοσκόπηση και ανάλυση των κινήσεων των εργαζομένων σε επιλεγμένες θέσεις εργασίας. Στη συνέχεια γίνεται εφαρμογή κατάλληλου προτύπου εκτίμησης κινδύνων ώστε να προσδιοριστεί η επικινδυνότητα για κάθε διεργασία.