Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων – Άσκηση Ετοιμότητας

Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων – Άσκηση Ετοιμότητας

Κλειδί για την επιτυχή αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων, αποτελεί η σύνταξή και εφαρμογή ενός πλήρους Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων (Emergency Preparedness Plan), καθώς και η οργάνωση και διενέργεια τακτικών Ασκήσεων Ετοιμότητας, τα οποία αποτελούν νομοθετική υποχρέωση (Ν.3850/10, Πυροσβεστική Διάταξη 14/2014).

Αποτελεί το απαραίτητο βοήθημα προετοιμασίας και εκπαίδευσης για έκτακτες καταστάσεις που θα μπορούσαν να προκύψουν, για να προστατευτεί η ανθρώπινη υγεία και ασφάλεια καθώς και η περιουσία της Επιχείρησης σε περίπτωση εκδήλωσης έκτακτης κατάστασης.

Στα πλαίσια του ΣΑΕΚ, προβλέπεται η κατάστρωση ενός αναλυτικού σχεδίου δράσεων, ανάλογα με το είδος της έκτακτης κατάστασης που μπορεί να προκύψει, καταγραφή όλων των απαραίτητων ενεργειών για την διαχείριση του περιστατικού, οι υπευθυνότητες του προσωπικού και παρέχονται πληροφορίες αναφορικά με την εκκένωση των εγκαταστάσεων σε περίπτωση κινδύνου.

Το Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων που εκπονεί η ErgoProlipsis μπορεί να περιλαμβάνει ενδεικτικά

 • Διαδικασία μερικής ή ολικής Εκκένωσης της εγκατάστασης.
 • Ανταπόκριση σε περίπτωση Πυρκαγιάς.
 • Ανταπόκριση σε περίπτωση Έντονων Καιρικών Φαινόμενων (Ανεμοστρόβιλος, Έντονες Βροχοπτώσεις, Καύσωνας).
 • Ανταπόκριση σε περίπτωση Φυσικών Καταστροφών (Σεισμός, Πλημμύρα, Δασική Πυρκαγιά, Κατολίσθηση).
 • Ανταπόκριση σε περίπτωση Τρομοκρατικής Απειλής (Ένοπλη Επίθεση, Ομηρία, Εκρηκτικός Μηχανισμός).
 • Ανταπόκριση σε περίπτωση Διαρροής επικινδύνων ουσιών (Χημικές Ουσίες, LPG, Πετρελαιοειδή και λιπαντικά).
 • Ανταπόκριση σε περίπτωση Πολιτικών Αναταραχών (πορείες, διαδηλώσεις).
 • Ανταπόκριση σε περίπτωση Ατυχήματος εργαζομένου.

Με την διενέργεια Ασκήσεων Ετοιμότητας τίθενται σε εφαρμογή οι διαδικασίες και οι ενέργειες που περιλαμβάνονται στο ΣΑΕΚ, σε περίπτωση εκδήλωσης έκτακτου συμβάντος και αξιολογείται το επίπεδο ετοιμότητας της επιχείρησης ως προς την ασφαλή και έγκαιρη διαφυγή προσωπικού και πελατών από τις εγκαταστάσεις της.

Για τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας της άσκησης, καθορίζονται παρατηρητές (observators) και γίνεται χρονομέτρηση και φωτογράφιση των ενεργειών των συμμετεχόντων. Με την ολοκλήρωση της άσκησης, οι συμμετέχοντες συζητούν με την ομάδα μας, τις αδυναμίες, τα λάθη και τα σημεία που χρήζουν βελτίωση.

Με την διενέργεια τακτικών Ασκήσεων Ετοιμότητας

 • Διαπιστώνεται ο βαθμός ετοιμότητας του προσωπικού.
 • Εντοπίζονται τυχόν αδυναμίες, δυσλειτουργίες και ελλείψεις εξοπλισμού.
 • Αξιολογείται, βελτιώνεται και επικαιροποιείται το ΣΑΕΚ.
 • Αναπτύσσεται κουλτούρας Ασφάλειας στο προσωπικό της επιχείρησης.
 • Αναδεικνύονται δυσκολίες που προκύπτουν από ένα έκτακτο συμβάν.

Η ErgoProlipsis αναλαμβάνει την κατάστρωση ενός Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης για την επιχείρηση σας και την εκπαίδευση των εργαζομένων μέσω της διενέργειας Ασκήσεων Ετοιμότητας.