Σεμινάριο Διαχείρισης Άγχους στο Χώρο Εργασίας

Σεμινάριο Διαχείρισης Άγχους στο Χώρο Εργασίας

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εργαζομένους και στοχεύει στους αποτελεσματικότερους τρόπους διαχείρισης εργασιακού άγχους από πλευράς του εργαζομένου σε προσωπικό επίπεδο.

Η θεματολογία του σεμιναρίου περιλαμβάνει:

  • Τη φύση και τις επιδράσεις του άγχους
  • Τις αιτίες του υπερβολικού εργασιακού άγχους
  • Τα συμπτώματα του υπερβολικού άγχους
  • Τους λόγους για τους οποίους πρέπει να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα άγχους
  • Τους τρόποι αντιμετώπισης των προβλημάτων άγχους