Συμβουλευτική Υποστήριξη Εργαζομένων

Συμβουλευτική Υποστήριξη Εργαζομένων

Σε έναν κόσμο που χαρακτηρίζεται από ολοένα αυξανόμενη ρευστότητα, αβεβαιότητα, και ταχύτατες αλλαγές, η ψυχική ενίσχυση των εργαζομένων αποτελεί μια σύγχρονη αναγκαιότητα. Συνυπολογίζοντας ότι το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί το θεμέλιο λίθο κάθε επιχείρησης, τα οφέλη από την ψυχική ενδυνάμωση των εργαζομένων, μπορεί να είναι πολλαπλά τόσο για τον εργαζόμενο όσο και για την επιχείρηση στην οποία ανήκει.

Οφέλη

 • Βελτίωση ατομικών επιδόσεων και αύξηση εταιρικής αποτελεσματικότητας
 • Βελτίωση συναδελφικών σχέσεων
 • Προώθηση θετικού εργασιακού κλίματος
 • Αποτελεσματικότητα στην επίτευξη επαγγελματικών στόχων και υλοποίηση έργων
 • Ψυχική ανθεκτικότητα σε απρόοπτα συμβάντα και οργανωτικές αλλαγές (λ.χ. πανδημία Covid, τηλεργασία, εργατικό ατύχημα, εργασιακή κακοποίηση, κ.α.)
 • Υποστήριξη εργαζομένων για τις απαιτήσεις της θέσης που κατέχουν (ηγεσία, κρίση, διαχείριση συγκρούσεων κ.α.)
 • Έλεγχος του άσκοπου απουσιασμού
 • Υποστήριξη νέων εργαζομένων για αμεσότερη και αποδοτικότερη προσαρμογή
 • Διαχείριση εργασιακού άγχους, φόβου και θυμού
 • Αποτελεσματικότερη παρακίνηση συναδέλφων
 • Καταπολέμηση της αναβλητικότητας
 • Ισορροπία προσωπικής και επαγγελματικής ζωής

Ψυχική ενίσχυση εργαζομένων με ατομικές συνεδρίες

Ο ρόλος του Συμβούλου Ψυχικής Υγείας – Executive Coach σε μια επιχείρηση είναι να συνεργάζεται με ενεργητική ακρόαση και μη κριτική διάθεση ώστε να βρεθούν λύσεις σε επαγγελματικά και προσωπικά θέματα. Το πιο σημαντικό για την εξέλιξη και την αύξηση της παραγωγικότητας του ατόμου είναι η εκδήλωση συναισθημάτων και κατ’ επέκταση η αποφόρτιση από ό,τι τον προβληματίζει. Τα θετικά της αποτελέσματα έχουν αντίκτυπο και δημιουργούν μια εταιρεία με συναισθήματα. Η συμβουλευτική υποστήριξη εστιάζει στη λύση και όχι στο πρόβλημα και έχει μόνο θετική εξέλιξη που αφορά στην προσωπική ανάπτυξη, στη διαχείριση συναισθημάτων (θυμός, φόβοι, άγχος κλπ), στη διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων, στην επίτευξη επαγγελματικών και προσωπικών στόχων.

Υπάρχει η δυνατότητα υλοποίησης των ατομικών συνεδριών, διά ζώσης ή και διαδικτυακά.

Ομαδικές συνεδρίες & σεμινάρια

Ομαδικές συνεδρίες και σεμινάρια εργαζομένων από την παρακάτω -ενδεικτική- θεματολογία:

 1. Ενίσχυση και ανάπτυξη συναδελφικών σχέσεων: διαδραστικό σεμινάριο για την καλή εσωτερική επικοινωνία, την ομαδικότητα και την αύξηση της παραγωγικότητας
 2. Εργασιακό άγχος: συμβουλές και μέθοδοι για την αντιμετώπιση του εργασιακού άγχους και τον έλεγχο του στρες
 3. Ψυχική ανθεκτικότητα: εκπαίδευση στον έλεγχο των συναισθημάτων και τη διαχείριση απρόβλεπτων καταστάσεων
 4. Θετική σκέψη: τρόποι και συμβουλές για να αντιμετωπίζεται η κάθε πρόκληση σαν ευκαιρία και όχι σαν εμπόδιο ανάπτυξης με στόχο μια νέα νοοτροπία στην επιχείρηση
 5. Προσωπική ανάπτυξη: διάλεξη για τα οφέλη και την αξία της εσωτερικής ανάπτυξης
 6. Αναβλητικότητα: διαδραστικό σεμινάριο για τις αιτίες της αναβλητικότητας και τρόπους επίλυσης
 7. Wellness and family wellness: σεμινάριο για το πώς χτίζεται ένα ευχάριστο κλίμα στην εργασία αλλά και την οικογένεια, δεδομένου ότι η προσωπική ζωή επηρεάζει την επαγγελματική και αντίστροφα
 8. Όρια: σεμινάριο για τον καθορισμό ορίων στους εργασιακούς χώρους
 9. Εκφοβισμός: τρόποι αποφυγής, και διαχείρισης
 10. Κατάθλιψη και επανένταξή: Υποστήριξη εργαζομένων με κατάθλιψη, εθισμούς, πένθος ή προβλήματα προσαρμογής.

Tailor-made υπηρεσίες

Ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε επιχείρησης, υπάρχει η δυνατότητα να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν εξειδικευμένες και προσωποποιημένες υπηρεσίες ψυχικής ενίσχυσης εργαζομένων που ανταποκρίνονται επακριβώς σε κάθε περίπτωση. Η διαχείριση της ψυχοσύνθεσης των εργαζομένων, πολύ συχνά δεν είναι εφικτό να τυποποιηθεί και μεταβάλλεται ανά περίπτωση.

Η ομάδα μας

Οι υπηρεσίες ψυχικής ενίσχυσης εργαζομένων υλοποιούνται από έμπειρα στελέχη της εταιρίας μας, υπό την καθοδήγηση της κας Κατερίνας Χαρίτου, Συμβούλου Ψυχικής Υγείας.

Η κα Κατερίνα Χαρίτου, έχει πανεπιστημιακές σπουδές σε τομείς κοινωνικών σπουδών και Ψυχολογίας, με πρακτική άσκηση στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ρέθυμνου (ψυχογραφήματα, ανάλυση περιστατικών κ.α) και ειδικεύεται στη Συμβουλευτική Ψυχολογία. Επιπλέον είναι διαπιστευμένη από τον ICF, τον μεγαλύτερο διεθνή οργανισμό παγκοσμίως με τίτλο Personal and Executive Coach. Έχει μεγάλη εμπειρία σε διαδικτυακές on-line συνεδρίες αλλά και διαλέξεις και παράλληλα εκπαιδεύεται στην Συστημική (οικογενειακή) Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία.