Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας βασισμένο στην ανάλυση της ανθρώπινης συμπεριφοράς

Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας βασισμένο στην ανάλυση της ανθρώπινης συμπεριφοράς

Η εφαρμογή των κλασσικών μεθόδων διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στους χώρους εργασίας, μπορεί να βελτιώσει μέχρι κάποιο σημείο στη μείωση των ατυχημάτων. Στη συνέχεια οι συγκεκριμένες μεθοδολογίες εμφανίζουν σημάδια κόπωσης, με αποτέλεσμα τα ατυχήματα και τα επικίνδυνα περιστατικά να διατηρούνται σε χαμηλό επίπεδο αλλά να μην μηδενίζονται.

Στη φάση αυτή, οι συνθήκες είναι κατάλληλες για την εφαρμογή συστημάτων που δεν εστιάζουν μόνο στις βελτιώσεις του εξοπλισμού και των διαδικασιών αλλά στοχεύουν στον ανθρώπινο παράγοντα και τις αντιδράσεις των εργαζομένων, οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν επικίνδυνες καταστάσεις.

Τέτοια συστήματα, βασίζονται στη διαπίστωση ότι πίσω από κάθε ατύχημα κρύβεται η ανθρώπινη συμπεριφορά, η οποία βασιζόμενη σε ορισμένα ερεθίσματα, οδηγήθηκε στο να πάρει συγκεκριμένες αποφάσεις (μοντέλο A-B-C).

Έτσι, αν διαχειριστούμε κατάλληλα τις ανθρώπινες συμπεριφορές, είναι δυνατόν να κατευθύνουμε τις αντιδράσεις μακριά από επικίνδυνες πρακτικές που προκαλούν ατυχήματα.

Το σύστημα Behavioural Based Safety (BBS) είναι ένα σύνολο δράσεων μέσα από το οποίο μπορούμε να αναγνωρίσουμε, να αξιολογήσουμε και να αποτρέψουμε τις ανασφαλείς αντιδράσεις και συμπεριφορές των εργαζομένων που μπορεί να οδηγήσουν σε ατυχήματα.

Βασικός άξονας της εφαρμογής ενός συστήματος BBS, είναι οι «επιθεωρήσεις συμπεριφοράς» (Behavior observations) κατά τη διάρκεια των οποίων, ο  παρατηρητής καταγράφει, αξιολογεί και στο τέλος επικοινωνεί με τον εργαζόμενο αναφορικά με τη συμπεριφορά που επιδεικνύει ο τελευταίος. Στόχος είναι να προκύψουν ικανές καταγραφές, η ανάλυση των οποίων θα επιφέρει αλλαγή της εταιρικής κουλτούρας ασφάλειας.

Με την εφαρμογή συστήματος BBS επιτυγχάνουμε

 • Μείωση των ατυχημάτων.
 • Επανακαθορισμός εταιρικής κουλτούρας ασφάλειας.
 • Ανάπτυξη νέων μετρήσιμων δεικτών για την Επαγγελματική Υγεία και Ασφάλεια.
 • Αναθεώρηση safety standards και εταιρικών διαδικασιών με ενεργή εμπλοκή των εργαζομένων.
 • Ενεργή συμμετοχή της μεσαίας διοίκησης στα θέματα ασφάλειας.
 • Καλύτερη διερεύνηση των επικίνδυνων περιστατικών.
 • Συστηματικά safety meetings του προσωπικού.
 • Επικέντρωση στη λεπτομέρεια (ανθρώπινη συμπεριφορά) και όχι στη γενικότητα (risk control).
 • Βελτιωμένη συμπεριφορά και εκτός του εργασιακού χώρου.

Ειδικά εκπαιδευμένοι συνεργάτες της εταιρίας μας αναλαμβάνουν:

 • Καταγραφή και αξιολόγηση της εταιρικής κουλτούρας ασφάλειας
 • Σχεδιασμό συστήματος Behavioural Based Safety (BBS)
 • Ανάπτυξη επικοινωνιακής καμπάνιας για το προσωπικό της επιχείρησης
 • Εκπαίδευση και συμμετοχή στις επιθεωρήσεις συμπεριφοράς
 • Αξιολόγηση των συμπερασμάτων
 • Οργάνωση ομάδων για λήψη διορθωτικών μέτρων
 • Παρακολούθηση δεικτών και έλεγχος πορείας των ατυχημάτων

Η ErgoProlipsis είναι από τις πρώτες εταιρίες που έχουν σχεδιάσει, εφαρμόσει και αξιολογήσει συστήματα BBS σε επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.