Βιομηχανική Ασφάλεια

Βιομηχανική Ασφάλεια

Η PRO ACT είναι μια δυναμική εταιρεία που ειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών Βιομηχανικής Ασφάλειας, προσφέροντας εκτεταμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες που εστιάζουν στην ασφάλεια Διαδικασιών και Μηχανημάτων. Σε συνεργασία με την PRO ACT και την πολύ έμπειρη ομάδα μηχανικών της, παρέχονται εξειδικευμένες υπηρεσίες ασφαλείας για βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Συγκεκριμένα:

 • Μελέτες Εκρήξιμης ατμόσφαιρας ΑΤΕΧ (Atmosphere Explosive).
 • Εκπόνηση εγγράφων προστασίας από εκρήξεις.
 • Μελέτες Ανάλυσης κινδύνου πυρκαγιάς.
 • Επιθεωρήσεις ασφάλειας μηχανημάτων με πιστοποιημένους μηχανικούς στην Ασφάλεια μηχανημάτων.
 • Ασφάλεια κατασκευών κατά το σχεδιασμό (Building information modeling – BIM).
 • Μελέτες HAZOP (Hazard & Operability) με πιστοποιημένους επιθεωρητές HAZOP.
 • Εκτίμηση κινδύνων διαδικασιών (Layers of Protection Analysis – LOPA).
 • Αξιολόγηση κινδύνων μέσω Safety integrity level (SIL).
 • Ποσοτική εκτίμηση κινδύνου (QRA).
 • Μοντελοποίηση συνεπειών ατυχημάτων μεγάλης κλίμακας (Consequence Modelling)
 • Ανάλυση κινδύνων μέσω μεθόδου Bow Tie.