Οι Άνθρωποι της ErgoProlipsis

Όλοι άνθρωποι της ErgoProlipsis διακρίνονται για τρία στοιχεία: Την επαγγελματική ηθική τους, την προσήλωση στο ποιοτικό αποτέλεσμα και την εκτενή εμπειρία και εξειδίκευση. Καθώς η εταιρεία προσφέρει “boutique” υπηρεσίες σε top – tier πελάτες, η ομάδα της αποτελείται από ορισμένα από τα πλέον εξειδικευμένα στελέχη της αγοράς υπηρεσιών Υ&Α με συσσωρευμένη και συνδυαστική εμπειρία δεκαετιών και χιλιάδων projects, ενώ ο μέσος όρος ηλικίας των στελεχών της είναι τα 43 έτη.

Ταυτόχρονα, η ErgoProlipsis υιοθετεί όλα τα σύγχρονα πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης και εφαρμόζει πολιτικές ισότητας ευκαιριών.

Η υψηλότατη ακαδημαϊκή κατάρτιση και η συνεχής εκπαίδευση είναι βασικά χαρακτηριστικά της ομάδας. Το 95% του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας κατέχει τουλάχιστον έναν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, ενώ το 30% είναι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου.

Τέλος, η ErgoProlipsis είναι μια εταιρεία που επενδύει στους ανθρώπους της. Με ιδιαίτερα χαμηλό turn-over στελεχών και συνεργατών, ο μέσος όρος συνεργασίας των στελεχών με την εταιρεία ξεπερνά τα 8 χρόνια.

Τα βασικά στελέχη της ErgoProlipsis

Γενικός Διευθυντής, Επιστημονικός Υπεύθυνος Επαγγελματικής Ασφάλειας

Ιωάννης Ασπιρτάκης

Διευθυντής Τμήματος Τεχνικών Έργων & Κατασκευών

Νικόλαος Καρανίκας

Διευθυντής Τμήματος Τεχνικών Ασφαλείας & Μελετών

Ηλίας Σπανάκης

Διευθύντρια Λειτουργίας

Εύα Ορφανουδάκη

Στέλεχος Τομέα Ασφάλειας

Γιώργος Βραχνάκης

Υπεύθυνος Τμήματος Μετρήσεων Βλαπτικών Παραγόντων

Ηλίας Τσικαλάκης