Είναι απόφοιτος του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών.

Εργάζεται ως σύμβουλος επαγγελματικής ασφάλειας σε ένα ευρύ φάσμα τομέων οικονομικής δραστηριότητας, όπως βιομηχανία, τουρισμός, μεταποίηση κ.α.

Επιπρόσθετα έχει εμπειρία στην ανάπτυξη και επίβλεψη Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας, Ασφάλειας, Υγείας και Περιβάλλοντος.

Έχει διεξάγει πλήθος μετρήσεων για τον προσδιορισμό της επίπτωσης βλαπτικών παραγόντων (θόρυβος-σκόνη-χημικοί παράγοντες-δονήσεις) για λογαριασμό επιχειρήσεων διαφόρων κλάδων όπως βιομηχανίες, μεταποίηση, ξενοδοχεία κ.α.

Έχει εκπονήσει πλήθος Μελετών Εκτίμησης Επαγγελματικών Κινδύνων και Σχεδίων & Φακέλων Ασφάλειας και Υγείας για τεχνικά έργα.

Γιάννης Δημητράκης

Γιάννης Δημητράκης

Διευθυντής Τομέα Μελετών
Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός