Ο Γιώργος Βραχνάκης, είναι Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. από Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης, με ειδίκευση στον τομέα της Ασφάλειας στην Εργασία.

Είναι μέλος του συλλόγου Τεχνικών Ασφαλείας Ελλάδος και εργάζεται ως σύμβουλος επαγγελματικής ασφάλειας σε πλήθος επιχειρήσεων διαφόρων οικονομικών κλάδων όπως βιομηχανίας, υπηρεσιών, τουρισμού.

Έχει εκπονήσει πλήθος Μελετών Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου, Σχεδίων Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών σε βιομηχανικές και ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις καθώς και εκπαιδεύσεις εργαζόμενων σε θέματα Ασφάλειας στην Εργασία και ασκήσεις ετοιμότητας.

Επιπρόσθετα έχει διενεργήσει πλήθος επιθεωρήσεων συμμόρφωσης με Ευρωπαϊκά και Διεθνή πρότυπα Ασφάλειας και Αειφορίας σε ξενοδοχειακές μονάδες σε Ελλάδα και Κύπρο.

Γιώργος Βραχνάκης

Γιώργος Βραχνάκης

Στέλεχος Τομέα Ασφάλειας
Μηχανολόγος Μηχανικός