Η Εύα Ορφανουδάκη, είναι Διπλωματούχος Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης, με μεταπτυχιακή ειδίκευση στη Οργάνωση & Διοίκηση.

Για περισσότερα από 6 χρόνια, είναι υπεύθυνη για την οργάνωση και την εύρυθμη εταιρική λειτουργία καθώς και για την παρακολούθηση των Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας.

Διαθέτει δεξιότητες διαχείρισης έργων και ικανότητα οργάνωσης προσωπικού για την επίτευξη στόχων.

Έχει εμπειρία στην εργασία με υπαλλήλους από το κατώτατο ως το ανώτερο επίπεδο.

Εύα Ορφανουδάκη

Εύα Ορφανουδάκη

Διευθύντρια Λειτουργίας
Διπλωματούχος Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης, MSc