Ο Ηλίας Σπανάκης, είναι Διπλωματούχος Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης, με μεταπτυχιακή ειδίκευση στη Ασφάλεια στην εργασία.

Διαθέτει πολυετή εμπειρία ως σύμβουλος ασφάλειας σε πλήθος επιχειρήσεων όλων των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας σε Ελλάδα και Κύπρο.

Έχει συντάξει ευρύ φάσμα μελετών Επικινδυνότητας και έχει διεξάγει πλήθος επιθεωρήσεων συμμόρφωσης με Ευρωπαϊκά και Διεθνή πρότυπα Ασφάλειας και Αειφορίας.

Πιστοποιημένος επιθεωρητής Συστημάτων Υγείας, Ασφάλειας, Ποιότητας και Περιβάλλοντος. Κατέχει θέση Γενικού Γραμματέα της Αντιπροσωπείας του Τεχνικού Επιμελητηρίου και ενεργό μέλος επιστημονικών και επαγγελματικών φορέων που σχετίζονται με την ασφάλεια και την πρόληψη κινδύνων.

Ηλίας Σπανάκης

Ηλίας Σπανάκης

Διευθυντής Τμήματος Τεχνικών Ασφαλείας & Μελετών
Διπλωματούχος Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης, MSc