Είναι απόφοιτος του τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης και κάτοχος του διπλώματος “Lean Manufacturing – Λιτή Παραγωγή και Διοίκηση Βιομηχανικών Επιχειρήσεων” του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου.

Τα τελευταία 2 έτη, είναι Υπεύθυνος στο Τμήμα Μετρήσεων Βλαπτικών παραγόντων της ErgoProlipsis και έχει διεξάγει πλήθος μετρήσεων για τον προσδιορισμό της επίπτωσης βλαπτικών παραγόντων (θόρυβος-σκόνη-χημικοί παράγοντες-δονήσεις κ.α.) για λογαριασμό επιχειρήσεων διαφόρων κλάδων όπως βιομηχανίες, μεταποίηση, ξενοδοχεία κ.α.

Επίσης, ο κος Ηλίας Τσικαλάκης, είναι πιστοποιημένος εσωτερικός επιθεωρητής και υπεύθυνος για τη λειτουργία των Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας, Ασφάλειας, Υγείας και Περιβάλλοντος της ErgoProlipsis, ενώ παράλληλα ασχολείται ενεργά σε αρκετά R&D projects της εταιρίας.

Ηλίας Τσικαλάκης

Ηλίας Τσικαλάκης

Υπεύθυνος Τμήματος Μετρήσεων Βλαπτικών Παραγόντων
Διπλωματούχος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών