Ο Ιωάννης Ασπιρτάκης είναι Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ με μεταπτυχιακό δίπλωμα (MSc) στη διαχείριση κινδύνων. Εργάζεται στον συγκεκριμένο τομέα για περισσότερο από 18 έτη, με εξειδίκευση σε θέματα Risk Management, διαχείρισης συστημάτων Επαγγελματικής Ασφάλειας, εκτίμησης κινδύνων, διερεύνησης ατυχημάτων και επιθεωρήσεων ασφαλείας.

Έχει διατελέσει Υπεύθυνος Διαχείρισης Συστημάτων ελληνικού πολυεθνικού ομίλου με ευθύνη την εύρυθμη λειτουργία των τομέων Ποιότητας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος για τα εργοστάσια της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Τα τελευταία 12 έτη, είναι Γενικός Διευθυντής και Επιστημονικός Υπεύθυνος της ErgoProlipsis. Επιπλέον διαθέτει πολυετή εμπειρία ως Project Manager σε έργα που σχετίζονται με τo risk management, ανάπτυξη διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων και επιθεωρήσεις εγκαταστάσεων για την πρόληψη και αντιμετώπιση επιχειρησιακού ρίσκου.

Έχει διατελέσει πρόεδρος Μόνιμης Επιτροπής ΤΕΕ-ΤΑΚ, αντιπρόεδρος του Συλλόγου Διπλ. Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων Ανατ. Κρήτης και μέλος της αντιπροσωπείας του ΤΕΕ-ΤΑΚ.

Ιωάννης Ασπιρτάκης

Ιωάννης Ασπιρτάκης

Γενικός Διευθυντής, Επιστημονικός Υπεύθυνος Επαγγελματικής Ασφάλειας
Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, MSc