Ο Νικόλαος Καρανίκας, Υπεύθυνος Τεχνικών Έργων, είναι Πολιτικός Μηχανικός (BEng, The University of Sheffield-UK) με μετεκπαίδευση στην Διοίκηση Έργων (MSc. UMIST-UK).

Είναι μέλος του ΤΕΕ από το 2005, με πολυετή εμπειρία σε Τεχνικά Έργα και πληθώρας Ιδιωτικών Έργων, ως Επιβλέπων Μηχανικός.

Έχει διατελέσει Επιστημονικός και Εργαστηριακός Συνεργάτης του ΤΕΙ Θεσσαλίας στο Τμήμα Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων σε θέματα Υγιεινής & Ασφάλειας της Εργασίας όσο και Τεχνικοοικονομικής Ανάλυσης Έργων και Κατασκευών.

Τα τελευταία χρόνια ασχολείται αποκλειστικά με την Ασφάλεια και Υγεία της Εργασίας στα Τεχνικά Έργα προσφέροντας συμβουλευτικές υπηρεσίες τόσο στον Ιδιωτικό όσο και στον Δημόσιο Τομέα.

Νικόλαος Καρανίκας

Νικόλαος Καρανίκας

Διευθυντής Τμήματος Τεχνικών Έργων & Κατασκευών
Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός, MSc