Προληψη εναντια σε πυρκαγια στην εργασια

Προληψη εναντια σε πυρκαγια στην εργασια

Το ξέσπασμα μιας πυρκαγιάς σε έναν εργασιακό χώρο αποτελεί σοβαρό και άμεσο κίνδυνο τόσο για την ασφάλεια των εργαζομένων, όσο και για τη φήμη της εταιρείας. Η εκδήλωση μιας πυρκαγιάς μπορεί να αποβεί ολέθρια για τις εγκαταστάσεις μιας επιχείρησης, τις ανθρώπινες ζωές αλλά και το περιβάλλον.

Είναι γνωστό ότι στη χώρα μας η συχνότητα εκδήλωσης πυρκαγιών είναι αρκετά μεγάλη. Για την επιτυχή αντιμετώπιση τους δεν αρκεί μόνο η συμβολή της πολιτείας, αλλά κρίνεται απαραίτητη και η ατομική ευθύνη. Για αυτό το λόγο οι επιχειρήσεις οφείλουν να έχουν σε ετοιμότητα ένα πλήρες σχέδιο δράσης και εκκένωσης σε περίπτωση που βρεθούν υπό την απειλή μιας φωτιάς.

Στην ErgoProlipsis, πιστεύουμε ακράδαντα ότι η πρόληψη είναι ο θεμέλιος λίθος για τη διατήρηση της ασφάλειας ενός εργασιακού χώρου. Συνεπώς η σύσταση ενός λεπτομερούς πλάνου πρόληψης μιας ενδεχόμενης πυρκαγιάς αποτελεί καταλυτικό παράγοντα πρωτίστως για την ασφάλεια των ανθρώπινων ζωών καθώς και την προστασία της επιχείρησης.

Βασικές Αιτίες Πρόκλησης Πυρκαγιάς στον Εργασιακό Χώρο:

Έχει παρατηρηθεί ότι η πρόκληση και η εξάπλωση μιας πυρκαγιάς στον εργασιακό χώρο συνήθως οφείλεται σε 4 αιτίες:

1.Προβληματικός Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός

Τοποθετείται στην αρχή της λίστας, καθώς έχει παρατηρηθεί ότι πρόκειται για την πιο συχνή αιτία έναρξης πυρκαγιάς εντός του εργασιακού χώρου. Για αυτό το λόγο οι υπεύθυνοι μιας επιχείρησης οφείλουν να ελέγχουν την κατάσταση και ασφάλεια του ηλεκτρολογικού τους εξοπλισμού.

2.Καύσιμα & Εύφλεκτα Υλικά

Πρόκειται για τη δεύτερη συχνότερη αιτία έναρξης και εξάπλωσης της πυρκαγιάς καθώς προκαλούν επικίνδυνες εκρήξεις. Για αυτό το λόγο, επιχειρήσεις οι οποίες εμπορεύονται ή χρησιμοποιούν καύσιμα και εύφλεκτα υλικά οφείλουν να τηρούν ένα αυστηρό πλάνο πυροπροστασίας.

3.Έλλειψη εκπαίδευσης προσωπικού

Πολλές φορές η εκδήλωση μιας πυρκαγιάς είναι απρόβλεπτη και αναπόφευκτη. Έχουν σημειωθεί περιπτώσεις κατά το παρελθόν όπου ενώ υπήρχε διαθέσιμος ο κατάλληλος πυροσβεστικός εξοπλισμός η έλλειψη εκπαίδευσης του προσωπικού καθώς και ενός άρτιου σχεδίου δράσης δεν επέτρεψαν την επιτυχή αντιμετώπιση της φωτιάς. Η κατάρτιση του προσωπικού μιας επιχείρησης από ομάδα εξειδικευμένων εκπαιδευτών αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τη σύσταση ενός αποτελεσματικού σχεδίου πυροπροστασίας μιας επιχείρησης.

4. Απουσία συντήρησης ή έλλειψη κατάλληλου Πυροσβεστικού Εξοπλισμού

Μπορεί να εκλαμβάνουμε την έννοια της πυροπροστασίας μιας επιχείρησης ως δεδομένη, καθώς αποτελεί νομικά κατοχυρωμένη υποχρέωση. Ωστόσο, είναι γεγονός ότι πολλές επιχειρήσεις αμελούν την υποχρέωση αυτή με αποτέλεσμα να μη διαθέτουν ή να μη συντηρούν σωστά τον κατάλληλο πυροσβεστικό εξοπλισμό, ο οποίος πραγματικά μπορεί να αποβεί σωτήριος στην περίπτωση μιας πυρκαγιάς.  Στην ErgoProlipsis, το κεντρικό μας μήνυμα είναι ότι η σωστή πρόληψη είναι το άλφα και το ωμέγα για την εύρυθμη λειτουργία μιας επιχείρησης. Όλες οι επιχειρήσεις οφείλουν να προμηθεύονται με τον κατάλληλο πυροσβεστικό εξοπλισμό και να προβαίνουν σε τακτικούς ελέγχους και συντηρήσεις του.

Στην ErgoProlipsis, αναλαμβάνουμε να διαμορφώνουμε ένα premium σχέδιο Διαχείρισης της Πυροπροστασίας, πλήρως εναρμονισμένο με το χαρακτήρα και τις ανάγκες της επιχείρησής σας.

Υπηρεσίες Πυροπροστασίας:

Στην ErgoProlipsis, αναλαμβάνουμε την οργάνωση πλήρους σχεδίου πυροπροστασίας το οποίο περιλαμβάνει:

  1. Επιθεώρηση επάρκειας και καλής λειτουργίας μέσων πυροπροστασίας και σύνταξη αναφοράς διορθωτικών ενεργειών.
  2. Εκπαίδευση προσωπικού στην Πυρασφάλεια και την Πυροπροστασία.
  3. Εκπόνηση εξατομικευμένου Σχεδίου Αντιμετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων (ΣΑΕΚ).
  4. Εκπόνηση Πλάνων Διαφυγής χώρων.
  5. Πραγματοποίηση Ασκήσεων Ετοιμότητας με προσομοίωση συμβάντος πυρκαγιάς.