Τα εργοτάξια περιλαμβάνουν πολλές επικίνδυνες εργασίες και συνθήκες, όπως εργασία σε ύψος, εκσκαφές, θόρυβο, σκόνη, ηλεκτρικά εργαλεία και εξοπλισμό.

Για τη βελτίωση της επίδοσης σε θέματα επαγγελματικής Υ&Α σε τεχνικά έργα, η ErgoProlipsis μπορεί να προσφέρει τις ακόλουθες υπηρεσίες: