Η ErgoProlipsis έχοντας πολυετή εμπειρία και άρτια καταρτισμένα στελέχη, σχεδιάζει και υλοποιεί εξειδικευμένες υπηρεσίες με στόχο την προαγωγή της Ασφάλειας και Υγείας