Αντώνης Τσικνάκης, Paralos Hospitality

Αντώνης Τσικνάκης, Paralos Hospitality

Με την ErgoProlipsis έχουμε οικοδομήσει μια αρμονική κι αποτελεσματική συνεργασία με στόχο την προαγωγή της Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία, στις Τουριστικές Επιχειρήσεις που διαθέτουμε στο πελατολόγιό μας.

Ο τουριστικός τομέας είναι ιδιαίτερα πολύπλοκος. Το εργασιακό περιβάλλον του κρύβει κινδύνους και απαιτεί σειρά μέτρων ασφαλείας αλλά και άρτια οργάνωση, εμπεδωμένη στην εταιρική κουλτούρα κάθε επιχείρησης, ώστε να διασφαλίζεται η υγεία και η ασφάλεια τόσο του προσωπικού όσο και του κοινού που κάνει χρήση των υπηρεσιών του ξενοδοχειακού τομέα.

Μέσα από μια σειρά υπηρεσιών της η ErgoProlipsis μας έχει βοηθήσει να παρέχουμε ένα πλήρες πακέτο υπηρεσιών ασφαλείας που καλύπτουν απόλυτα το πελατολόγιό μας καθώς και υπηρεσίες εκπαίδευσης που συμβάλλουν στην αποτελεσματική εφαρμογή των πολιτικών που σχεδιάζουμε.

Λαμβάνουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες αλλά και εξυπηρέτηση και προσβλέπουμε σε ακόμα πιο δυναμική συνέχεια της συνεργασία μας, προς όφελος συνολικά του ξενοδοχειακού τομέα