Επιμονή στη λεπτομέρεια

Επιμονή στη λεπτομέρεια

Μόνο η λεπτομερής αποτύπωση των κινδύνων, μπορεί να οδηγήσει στο σχεδιασμό στρατηγικής και εργαλείων αποτελεσματικής πρόληψης και αποφυγής τους. Η προσέγγισή μας σε ότι έχει να κάνει με την λεπτομέρεια είναι σχεδόν εμμονική!