Σεβασμός στις Αρχές της Βιωσιμότητας

Σεβασμός στις Αρχές της Βιωσιμότητας

Στην ErgoProlipsis φροντίζουμε ώστε το σύνολο της δραστηριότητάς μας να αφήνει ένα θετικό αποτύπωμα στην κοινωνία, στο περιβάλλον και στους ανθρώπους, ενώ δεσμευόμαστε να υπηρετούμε και να προωθούμε τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης, της κυκλικής οικονομίας και τις αξίες του ηθικού επιχειρείν.